"Lithuania’s Ambassador Egidijus Meilūnas - Photo Gallery
Ambassador Egidijus Meilūnas (left) making the presentation to Vladas Meškėnas

At the presentation to Vladas Meškėnas. (L-R) Galina Meilūnienė, Eugene Meškėnas, David Robinson, Ambassador Meilūnas,
Vladas Meškėnas, Ramona Zakarevičienė, Ginta Viliūnas, Ramutis Zakarevičius, Vilija Robinson

Sydney Lithuanians with Ambassador Meilūnas in front of the Consulate. Photo courtesy “Mūsų Pastogė”

(L-R) Ambassador Meilūnas with Ramona Zakarevičienė, Galina Meilūnienė, Jadvyga Burokienė, Aida Abromas, Elė Kains and Romas Cibas

Ambassador Meilūnas with Honorary Consul Ginta Viliūnas and Galina Meilūnienė

Dalia Doniela, editor of “Mūsų Pastogė”, conversing with Ambassador Meilūnas and Viktorija Janavičius-McDonell

The President of the Sydney Lithuanian Community, Dr. Ramutis Zakarevičius, welcoming Ambassador Meilūnas

Ambassador Meilūnas with Ginta Viliūnas and Ramutis Zakarevičius